MY MENU

เครื่องพับโลหะขนาดใหญ่

เครื่องพับโลหะขนาดใหญ่

หัวข้อ
เครื่องพับเหล็กขนาดใหญ่ Baykal แบบ Tandem (หลายเครื่องทำงานพร้อมกัน)
เนื้อหา
เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal APHS 8100 mm x 800 + 4100 mm x 440 tons (Asymmetric TANDEM)


พับได้ยาว 12200 มม. หรือ 12.2 เมตร (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน)

กำลังกดพับ 1240 ตัน (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน)

ใช้ผลิตรถบรรทุก รถไฟ และ เรือในประเทศตุรกี

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์