SEARCH thai eng
                                                 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

 


เครื่องพับใหญ่ขนาด 6.8 เมตร แรงกด 6000 ตัน รุ่น APHS 6800 mm x 6000 Tons

ติดตั้งเครื่องพับขนาดใหญ่ APHS 6800 mm x 6000 Tons


“Baykal” Mega Press Brake (Tandam), เครื่องพับใหญ่ขนาด 9.2 เมตร แรงกด 1400 ตัน x 2 รุ่น APHS 9200 mm x 1400 Tons x 2

“Baykal” Mega Press Brake (Tandam), เครื่องพับใหญ่ขนาด 9.2 เมตร แรงกด 1400 ตัน x 2 รุ่น APHS 9200 mm x 1400 Tons x 2


“Baykal” Mega Press Brake, เครื่องพับใหญ่ขนาด 9.1 เมตร แรงกด 3000 ตัน รุ่น APHS 9100 mm x 3000 Tons

“Baykal” Mega Press Brake, เครื่องพับใหญ่ขนาด 9.1 เมตร แรงกด 3000 ตัน รุ่น APHS 9100 mm x 3000 Tons


เครื่องพับโลหะแผ่นขนาดใหญ่ Baykal ใช้สร้างตึก Freedom Tower แทน ตึก World Trade Center

เครื่องพับโลหะแผ่นขนาดใหญ่ Baykal APHS 12200 x 2500 พับได้ยาว 12200 มม. หรือ 12.2 เมตร กำลังกดพับ 2500 ตัน เครื่องหนัก 320 ตัน หรือ 320,000 กก.


เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal แบบ TANDEM (หลายเครื่องทำงานพร้อมกัน)

เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal APHS 10100 mm x 1250 x 2 (TANDEM) พับได้ ยาว 20200 มม. หรือ 20 เมตร (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน) กำลังกดพับ 2500 ตัน (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้ อมก...


เครื่องพับเหล็กขนาดใหญ่ Baykal แบบ Tandem (หลายเครื่องทำงานพร้อมกัน)

เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal APHS 8100 mm x 800 + 4100 mm x 440 tons (Asymmetric TANDEM) พับได้ ยาว 12200 มม. หรือ 12.2 เมตร


เครื่องพับโลหะแผ่นขนาดใหญ่ Baykal แบบ 3 เครื่องทำงานพร้อมกัน (TANDEM)

เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal APHS 3100 x 400 x 3 (TANDEM) พับได้ยาว 9300 มม. หรือ 9.3 เมตร (เมื่อ 3 เครื่องทำงานพร้อมกัน) กำลังกดพับ 1200 ตัน (เมื่อ 3 เครื่องทำงานพร้อมกัน) ใ...


เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal แบบ Tandem (หลายเครื่องทำงานพร้อมกัน)

เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal APHS 7100 x 700 x 2 (TANDEM) พับได้ยาว 14200 มม. หรือ 14.2 เมตร (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน) กำลังกดพับ 1400 ตัน (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน) ...


เครื่องพับโลหะขนาดใหญ่ Baykal แบบ Tandem (หลายเครื่องทำงานพร้อมกัน)

เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal APHS 4x 4500 x 400 (TANDEM) (แบบ 4 เครื่อง ทำงานพร้อมกัน)1