SEARCH thai eng
                                                 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal แบบ TANDEM (หลายเครื่องทำงานพร้อมกัน)

 

เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal APHS 10100 mm x 1250 x 2 (TANDEM)

  • พับได้ยาว 20200 มม. หรือ 20 เมตร (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน)
  • กำลังกดพับ 2500 ตัน (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน)
  • เครื่องหนัก 210 ตัน หรือ 210,000 กก.
  • ใช้ในประเทศเยอรมันนี