SEARCH thai eng
                                                 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

เครื่องพับเหล็กขนาดใหญ่ Baykal แบบ Tandem (หลายเครื่องทำงานพร้อมกัน)

 

เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal APHS 8100 mm x 800 + 4100 mm x 440 tons (Asymmetric TANDEM)

  • พับได้ยาว 12200 มม. หรือ 12.2 เมตร (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน)
  • กำลังกดพับ 1240 ตัน (เมื่อ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน)
  • ใช้ผลิตรถบรรทุก รถไฟ และ เรือในประเทศตุรกี