SEARCH thai eng
                                                 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์





เครื่องพับโลหะแผ่นขนาดใหญ่ Baykal แบบ 3 เครื่องทำงานพร้อมกัน (TANDEM)

 

เครื่องพับขนาดใหญ่ Baykal APHS 3100 x 400 x 3 (TANDEM)

  • พับได้ยาว 9300 มม. หรือ 9.3 เมตร (เมื่อ 3 เครื่องทำงานพร้อมกัน)
  • กำลังกดพับ 1200 ตัน (เมื่อ 3 เครื่องทำงานพร้อมกัน)
  • ใช้ผลิตอุปกรณ์ พาหนะ สำหรับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ (Defense) เช่น รถถัง ในโปแลนด์