SEARCH thai eng
                                                 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

เครื่องดัดโค้งโลหะรูปพรรณ Amob รุ่น MAH 500AC ผลิตในประเทศโปรตุเกส

เครื่องดัดโค้งโลหะรูปพรรณระบบไฮดรอลิกส์ Amob รุ่น MAH 500AC ผลิตในประเทศโปรตุเกส มาตรฐานยุโรป


คุณลักษณะ

1. ลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคทั้ง 3 ลูก และมีชุดเกียร์แรงบิดสูง (มอเตอร์ไฮดรอลิค 2 ตัว)

2. สามารถปรับลูกกลิ้งทั้งสองข้างด้วยระบบไฮดรอลิคอย่างอิสระเพื่อลดส่วนที่ตรงของปลายชิ้นงานทั้งสองข้างให้น้อยลง

3. ไกด์ลูกกลิ้งไฮดรอลิคในแนวตั้ง ขึ้น-ลง ช่วยให้การปรับใช้กับชิ้นงานในขนาดและในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยปรับจากหน้าจอควบคุม

4. ไกด์ลูกกลิ้งไฮดรอลิคในแนวนอน เข้า-ออก เพื่อทดแทนการบิดตัวของชิ้นงาน (ส่วนมากจะเป็นเหล็กฉาก) ในขณะดัด โดยปรับจากหน้าจอควบคุม

5. ลูกกลิ้งทั้ง 3 ชุดผ่านการชุบแข็งสามารถสลับเปลื่อนเพื่อใช้งานได้อย่างกว้างขวางสำหรับการดัดโค้งเหล็กแบนทั้งแนวตั้งและแนวนอน เหล็กตัวที เหล็กฉากและเหล็กรูปพรรณต่างๆ

6. สร้างตามมาตรฐานยุโรป