SEARCH thai eng
                                                 

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

เครื่องพับมือโยก รุ่น B2540x2.5

เครื่องพับมือโยก รุ่น B2540x2.5คุณลักษณะมาตรฐานเครื่อง
1.    เป็นเครื่องพับโลหะแผ่นชนิดถอดแผ่นกดได้
2.    แผ่นสำหรับกดจับชิ้นงานสามารถถอดประกอบได้มีความยาวรวม 2,560 มม.
3.    สามารถพับแผ่นเหล็กหนา (เหล็กดำ) ได้สูงสุด 2.0 มม.