MY MENU

เครื่องพับโลหะแผ่น

เครื่องพับโลหะแผ่น

หัวข้อ
เครื่องพับขึ้นรูปอัตโนมัติ Bending Center “Weinbrenner”, Germany เครื่องพับเหล็ก เครื่องพับโลหะ เครื่องพับสังกะสี เครื่องพับอลูมิเนียม เครื่องพับกล่อง เครื่องพับสแตนเลส เครื่องพับเหล็กอัตโนมัติ
เนื้อหา
เครื่องพับขึ้นรูปอัตโนมัติ Bending Center “Weinbrenner”, Germany


เครื่องพับขึ้นรูปอัตโนมัติ Bending Center “Weinbrenner”, Germany


ลักษณะการทำงาน


● เครื่องพับและขึ้นรูปแผ่นโลหะ (เหล็ก แสตนเลส หรือ อะลูมิเนียม) อัตโนมัติ

● ขนาดชิ้นงานสูงสุด 2160-4060 mm x 1500 mm

● ขนาดความหนาสูงสุด 3 mm

● พับขอบชิ้นงานได้สูงสุด 500 mm

● เพียงวางชิ้นงานที่หน้าเครื่อง เครื่องจะจับชิ้นงานเข้าทำการพับ-ตัด-เจาะหรือบากและขึ้นรูปเอง

   ตามแบบที่ได้โปรแกรมไว้จนได้รูปทรงที่ต้องการ

● มุมที่พับได้อยู่ระหว่าง 0-130 องศา

● สามารถพับงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและมุมใน 1 ชิ้นงาน


ประโยชน์ที่จะได้รับ


● ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

● ลดการใช้แรงงาน

● เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต

● ชิ้นงานที่ออกมาเป็นมาตรฐานเดียว precision +/-0.01 mm

● ลดความผิดพลาดในระบบการผลิตที่เกิดจากเครื่องและ/หรือจากผู้ใช้เครื่อง

● ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนใดๆ บนชิ้นงาน
แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์