MY MENU

เครื่องพับ

เครื่องพับ

หัวข้อ
เครื่องพับโลหะแผ่นระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
เนื้อหา




(Magnetic Bending Machine) รุ่น MB 1250x1.6


•  เครื่องพับกล่อง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถพับได้ทั้งขอบงานและพับกล่องแบบตั้งพื้น 

•  ใบพับความยาวรวม 4 ฟุต (1,250 มม.) 

•  แผ่นกดสามารถถอดปรับเปลี่ยนได้หลายขนาดตามความต้องการ 

•  กดชิ้นงานด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า




คุณลักษณะมาตรฐานเครื่อง

1. เป็นเครื่องพับโลหะแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

2. แผ่นสำหรับกดจับชิ้นงานสามารถถอดประกอบได้มีความยาวรวม 1,250 มม.

3. สามารถพับแผ่นเหล็กหนา (เหล็กดำ) ได้สูงสุด 1.2 มม.

4. สามารถพับแผ่นเหล็กหนา (สแตนเลส) ได้สูงสุด 0.7 มม.

5. (Unlimited Box Depth) ความลึกของกล่องสามารถพับได้โดยไม่มีขีดจำกัด


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์